Paul Reggestad style=

Paul Reggestad

President
Odd A. Frydenberg style=

Odd A. Frydenberg

Visepresident
Dag Kristiansen style=

Dag Kristiansen

Sekretær
Anders Kvale Grønnerød style=

Anders Kvale Grønnerød

Kasserer
Øystein Skottvåg style=

Øystein Skottvåg

Past president
Dagfinn Larsen style=

Dagfinn Larsen

Aktivitetsleder
Rolf O. Bjercke style=

Rolf O. Bjercke

Klubbmester
Morten Nordmo style=

Morten Nordmo

Medlemsansvarlig
Thore Thorkildsen style=

Thore Thorkildsen

Styremedlem