Velkommen til Lions Club Holmestrand

Velkommen til Lions Club Holmestrand

Publisert av Morten Nordmo den 19.11.22. Oppdatert 03.12.22.

Lions Club Holmestrand ble stiftet 1. februar 1970

Vi er for tiden 14 aktive medlemmer som møtes første torsdag i hver måned på BAS for medlemsmøte samt at vi har bruktbok utsalg åpent hver lørdag i Tordenskjolds gate 6 i Holmestrand.

Vi får inntekter fra vårt bruktbok utsalg, samt tippemidler og Bingo inntekter.

I forrige Lions år hjalp vi 44 000 mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt og vi hadde det veldig hyggelig hele tiden.

Lions er gode venner som hjelper andre - og hverandre.

Ta gjerne kontakt med oss på holmestrand@lions.no dersom du har spørsmål

Visjon, oppgave, mål og etisk norm

Lions er gode venner som hjelper andre, og møter behov i sine lokalsamfunn. Rundt 1,4 millioner medlemmer i over 220 land og geografiske områder.deltar aktivt i frivillig arbeid  Vi er alle forskjellige, men vi deler en felles oppfatning − samfunnet er hva vi gjør det til. Når du blir med Lions, blir du med i et globalt nettverk av hjelpende hender.

Visjon

Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Oppgave

Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål

 • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.
 • Fremme en god borgerånd.
 • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.
 • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.
 • Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.
 • Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.
 • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm

 • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit.
 • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt.
 • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning.
 • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv.
 • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger.
 • Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt.
 • Huske mine samfunns plikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk.
 • Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste.
 • Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det.
 • Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.